Ana Sayfa Agenel Kronik Pelvik Ağrı

Kronik Pelvik Ağrı

Kronik pelvik ağrının tanımı “kadınlarda tedavi gerektiren ve fonksiyonel yetersizliğe neden olan en az 6 ay süren göbek altındaki karın bölgelerinde ve kasıklarda hissedilen ağrı” şeklindedir. Ayrıca anlatılmış olan kasık ağrısı konusuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kronik pelvik ağrının sebepleri arasında jinekolojik bazı nedenler olabileceği gibi, ürolojik yani idrar yolları ile ilgili, barsaklarla ilgili, kas-iskelet sistemi ile ilgili ve nörolojik sebepler de olabilir. Kronik pelvik ağrıya 18-50 yaş arası kadınlarda %14-25 oranında rastlanır.

Kronik Pelvik Ağrının Jinekolojik Nedenleri:

 • Endometriozis
 • Adezyonlar (Karın içi yapışıklıklar)
 • Myomlar
 • Over (yumurtalık) kistleri
 • Adenomyozis
 • Pelvik konjesyon sendromu
 • Vestibulit
 • Kronik PID

Kronik Pelvik Ağrının Gastrointestinal Nedenleri:

 • İrritabl barsak sendromu
 • Kronik appendisit
 • İnflamatuar barsak hastalıkları
 • Divertikülozis
 • Divertikülit
 • Meckel divertikülü
 • Herni (fıtık)

Kronik Pelvik Ağrının Ürolojik Nedenleri:

 • Anormal mesane fonksiyonu (Detrusor instabilitesi)
 • Üretral sendrom (Kronik üretrit)
 • İnterstisyel sistit

Kronik Pelvik Ağrının Psikolojik Nedenleri:

 • Depresyon
 • Somatizasyon
 • Psikoseksüel bozukluk

Kronik Pelvik Ağrının Kas-İskelet Sistemi İle İlgili Nedenleri:

 • Sinir basısı (nörit )
 • Fasiit
 • Skolyoz
 • Diskopati
 • Spondilolistezis
 • Osteitis pubis

Tanı

Kronik pelvik ağrı hem şikayetlerin çeşitliliğinden dolayı hem de nedenleri çok çeşitli olabilmesinden dolayı tanısı zor bir durumdur. Tanıda hastanın detaylı öyküsü ve muayenesi dışında enfeksiyonu araştırmak için yapılan kan ve idrar tahlilleri, ultrason ve bazen karın içerisini gözlemek amacıyla laparoskopi gerekebilmektedir.

Tedavi

Kronik pelvik ağrının çok çeşitli sebepleri olabilmektedir, bu tür kesin bir sebep saptanabilmişse o sebebe yönelik tedavi verilir. Yapılan tahlillerde hiç bir sebep saptanamadığı durumlarda ampirik olarak ağrı kesici (NSAI ilaçlar)ve bazen doğum kontrol hapları (oral kontraseptifler) verilebilmektedir.

Ağrının sebebi olarak endometriozis düşünülmüşse veya laparoskopi ile tanı konmuşsa GnRH ilaç tedavisi verilebilmektedir.

Psikolojik sebepler düşünülüyorsa anksiyolitikler, antidepressan ilaçlar kullanılabilmektedir.

Akupunktur tedavisinin de bazı hastalarda tedavide başarılı olabildiği bildirilmiştir.

Prof. Dr. Cansun Demir
Kadın Hastalıkları – Doğum ve Perinatoloji Uzmanı