Düşük (Abortus)

Gebeliğin ilk 20 haftası içinde, 500 gramdan az embriyo veya fetüs ve eklerinin tamamının veya bir kısmının uterus kavitesi dışına atılması olayına abortus denilmektedir (1977 Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması).

Düşük tehdidi: 20 haftanın altındaki gebeliklerde, vaginal kanama olmasıdır. Anne adaylarının yaklaşık %30-40′ı gebeliklerinde düşük tehdidi yaşamaktadır. Bu durumda kanama genellikle şiddetli değildir. Rahim ağzı kapalıdır.

Düşük tehdidi yaşayan anne adaylarına, fiziksel aktivitelerini kısıtlamaları, yatak istirahati, cinsel ilişkinin yasaklanması önerilir. Ayrıca düşük tehdidi sebebi olarak luteal faz yetmezliği düşünülen olgularda Progesteron hormonu içeren ilaçlar kullanılabilir. Tedavi metodlarının etkinliği tartışmalıdır.

Tüm önlemlere rağmen düşük tehdidi, düşük ile sonlanabilir. Tüm düşük tehditlerinin %50′si düşükle sonuçlanır. Bu olayın bir sebebi de düşüklerin önemli bir kısmının genetik anomalilerden kaynaklanmasıdır.

Kaçınılmaz -Durdurulamayan Düşük (Abortus incipiens): Bu durumda genellikle kanama şiddetlidir ve rahim ağzı açıktır. Kramp şeklinde karın, kasık ağrısı olabilir. Tedavi kürtajdır.

Tam Olmayan Düşük (İnkomplet Abortus): Gebelik dokularının bir kısmının kaybıdır. Gebeliğin 6. haftasından önce genellikle embriyo ve plasenta birlikte atılır. Daha sonraki gebelik haftalarında yaşanan düşüklerde, embriyonun bazı kısımları, zarları veya plasenta dokusunun parçaları içerde kalabilir. Kürtajla rahim içinde kalan parçalar temizlenmelidir.

Tam Düşük (Komplet Abortus): Gebeliğe ait tüm dokular atılmıştır. Ancak pratikte rahim içinin bütünüyle temiz olduğundan emin olmak için kürtaj uygulanabilir.

Missed Abortus: Gebeliğin ölü ürünlerinin birkaç hafta (3 hf) uterus içerisinde kalmasıdır. Kürtaj yapılmalıdır.

Rest Plasenta (Parça Kalması): Düşük sonrası veya küretaj sonrası uterus içinde gebeliğe ait diğer bazı parçaların kalmasına denir. Kanamayı durdurmak ve enfeksiyonu önlemek için kürtaj uygulanması ve rahim içerisinin tamamen temizlenmesi gerekir.

Tekrarlayan düşükler (Habituel Abortus) (Rekürren Abortus): Arka arkaya 3 veya daha fazla düşük olmasıdır. Sebep olarak rahimle ilgili anormallikler ya da pıhtılaşma bozuklukları bulunabileceği gibi %50 sinde sebep bulunamaz.

Düşük Nedenleri Şunlardır

 • Embriyoya ait kromozom anomalisi
 • Çoğul gebelikler
 • Teratojenik ya da mutajenik etkiler (ilaç, radyasyon vb.)
 • Genetik ( anne ya da babaya ait genetik bir bozukluk)
 • Üreme sistemindeki yapısal anomaliler
 • Doğumsal uterin anomaliler (septum ,çift rahim vb)
 • Myomlar
 • Servikal yetmezlik
 • Annede görülen akut durumlar
 • Korpus luteum yetmezliği
 • Aktif enfeksiyonlar (rubella, sitomegalovirus, Listeria, Toksoplazma gibi)
 • Yüksek ateş
 • Asherman sendromu
 • Annede görülen kronik hastalıklar
 • Polikistik over hastalığı
 • Kontrolsüz şeker hastalığı
 • Böbrek hastalığı
 • Sistemik lupus (SLE)
 • Tiroid hastalıkları
 • Şiddetli hipertansiyon
 • Antifosfolipid sendromu

Dış Faktörler

 • Sigara
 • Alkol
 • Uyuşturucu
 • Yüksek doz kafein

Prof. Dr. Cansun Demir
Kadın Hastalıkları – Doğum ve Perinatoloji Uzmanı